VERBSADJECTIVES/ADVERBSNOUNS/PRONOUNSPREPOSITIONSPOLISH VOCABULARYTRAVEL POLISH
Instagram Facebook Twitter YoutubePOLISH NOUNS (Grammar quiz)
topic: POLISH NOUNS - The dative case (celownik) 1

PAMIĘTAJ!: The CELOWNIK (dative) case often answers the question "to whom"?


Write the correct DATIVE CASE form of each noun (in parentheses). Use the "special character" buttons below as needed.

Example: I (f.) said hello that guy. = Powiedziałam cześć temu facetowi. (facet)


1. I made a good decision thanks to your mom. = Dzięki twojej podjęłam dobrą decyzję. (mama)

2. I told my father about the scholarship. = Powiedziałam mojemu o stypendium . (ojciec)

3. He always tells his friends the truth. = On zawsze mówi prawdę swoim . (przyjaciele)

4. I'm taking a close look at the painting. = Przyglądam się . (obraz)

5. He did his sister a favor. = Zrobił przysługę. (siostra)

6. She poured the cats some milk. = Nalała mleko. (koty)

7. The woman didn't believe her husband. = Kobieta nie uwierzyła swojemu . (mąż)

8. The boy helped his grandmother. = Chłopiec pomógł swojej . (babcia)

9. I told my lawyer to call me. = Powiedziałam swojemu , żeby do mnie zadzwonił. (prawnik)

10. They didn't let the children play there. = Nie pozwolili tam się bawić. (dzieci)


Special Polish characters (click to insert):
ą Ć ć ę Ł ł ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż
BACK TO LIST OF EXERCISESOUR OTHER SITES:
LearnSpanishFeelGood.com
LearnEnglishFeelGood.com
BusinessEnglishSite.com
EnglishForMyJob.com
ESLResourceSite.com

CONTACT US: info@learnenglishfeelgood.com

(c) 2008-2024 LearnPolishFeelGood.com. All rights reserved. Please contact us before sharing our content.