VERBSADJECTIVES/ADVERBSNOUNS/PRONOUNSPREPOSITIONSPOLISH VOCABULARYTRAVEL POLISH
Instagram Facebook Twitter Youtube



POLISH PERSONAL PRONOUNS
topic: Mixed pronouns (mixed cases) 2


Choose the correct personal pronoun to complete the following translations.

Example: I was thinking about you (informal, singular). = Myślałam o tobie.



1. The boss gave her a raise. = Szef dał podwyżkę.

jej

2. The employees apologized to her. = Pracownicy przeprosili.

jej

3. I am teaching them Polish. = Uczę polskiego.
im
ich

4. She heard about them on the news. = Usłyszała o w wiadomościach.
ich
nich

5. I like her. = Lubię .

jej

6. They go to school with us. = Oni chodzą z do szkoły.
nas
nami

7. They promised to help her. = Obiecali pomóc.
jej
niej

8. The kids admire him. = Dzieci podziwiają.
go
jego

9. He did it for you. = Zrobił to dla .
tobie
ciebie

10. I will remember about you guys. = Będę o pamiętać.
wam
was


CHECK ANSWERS


BACK TO LIST OF EXERCISES



OUR OTHER SITES:
LearnSpanishFeelGood.com
LearnEnglishFeelGood.com
BusinessEnglishSite.com
EnglishForMyJob.com
ESLResourceSite.com

CONTACT US: info@learnenglishfeelgood.com

(c) 2008-2024 LearnPolishFeelGood.com. All rights reserved. Please contact us before sharing our content.