HOME
VERBS/VERB TENSES
ADJECTIVES/ADVERBS
NOUNS/PRONOUNS
PREPOSITIONS
POLISH VOCABULARY EXERCISES
TRAVEL POLISH (Survival Polish for travelers)

 POLISH GRAMMAR PRACTICE QUIZ
topic: THE SIMPLE FUTURE IN POLISH - Mixed verbs 5


Choose the correct simple future form to complete each translation:


1. I will tell her the truth. = ____________ jej prawdę.
Powiem
Powiemy

2. We will get off at the next stop. = ____________ na następnym przystanku.
Wysiądą
Wysiądziemy

3. He will park in front of my building. = On ____________ naprzeciwko mojego budynku.
zaparkuję
zaparkuje

4. I will turn the heat off. = ____________ ogrzewanie.
Wyłączę
Wyłączą

5. The club owners will go broke. = Właciciele klubu ____________.
zbankrutują
zbankrutuje

6. The car will stop at the lights. = Samochód ____________ na światłach.
zatrzymasz się
zatrzyma się

7. Will you (formal, singular, m.) bring him back his umbrella? = Czy Pan ____________ mu parasolkę?
odniesie
odniesiesz

8. The flowers will wither without water. = Kwiaty ____________ bez wody.
zwiędnie
zwiędną

9. She will polish her nails. = Ona ____________ paznokcie.
Pomaluję
Pomaluje

10. My family will try to help me. = Moja rodzina ____________ mi pomóc.
postara się
postaramy się


CHECK ANSWERS


Back to list of exercises
OUR OTHER SITES:
LearnSpanishFeelGood.com
LearnEnglishFeelGood.com
BusinessEnglishSite.com
EnglishForMyJob.com
ESLResourceSite.com

CONTACT US: info@learnenglishfeelgood.com

(c) 2008-2024 LearnPolishFeelGood.com. All rights reserved. Please contact us before sharing our content.