VERBSADJECTIVES/ADVERBSNOUNS/PRONOUNSPREPOSITIONSPOLISH VOCABULARYTRAVEL POLISH
Instagram Facebook Twitter YoutubePOLISH FOR TOURISTS

GOING OUT - Cafes, bars, clubs (Kawiarnie, bary, kluby) 2


Is there a good bar around here?
Czy jest tu w pobliżu jakiś fajny bar?

Let's go to a club.
Chodźmy do klubu!

A fashionable/trendy bar
Modny bar

What's the cover charge?
Ile koszuje wstęp?/Ile kosztuje wejściówka?

It's free.
Za darmo.

Why can't we go in?
Dlaczego nie możemy wejść?

It's on me./It's my treat.
Ja zapraszam./Ja stawiam.

What would you like to drink?
Co chcesz pić?

I would like a shot of vodka, please.
Chciałbym (m.)/Chciałabym (f.) kieliszek wódki.

Do you have draft beer?
Macie piwo beczkowe?

Do you have wheat beer?
Macie piwo pszeniczne?

One dark beer, please.
Jedno ciemne piwo, poproszę.

Another one of these, please.
To samo, poproszę.

How much?
Ile?

I love this place!
Uwielbiam to miejsce!

I don't like this place.
Nie podoba mi się to miejsce.

Let's go somewhere else.
Chodźmy gdzieś indziej.

I'm drunk.
Jestem pijany/pijana.

Is there a gay bar around here?
Czy jest tu gdzieś gej bar/ bar dla gejów?


BACK TO LIST OF EXERCISESOUR OTHER SITES:
LearnSpanishFeelGood.com
LearnEnglishFeelGood.com
BusinessEnglishSite.com
EnglishForMyJob.com
ESLResourceSite.com

CONTACT US: info@learnenglishfeelgood.com

(c) 2008-2024 LearnPolishFeelGood.com. All rights reserved. Please contact us before sharing our content.