VERBSADJECTIVES/ADVERBSNOUNS/PRONOUNSPREPOSITIONSPOLISH VOCABULARYTRAVEL POLISH
Instagram Facebook Twitter YoutubeSURVIVAL POLISH (for travel)

Traveling by car (Podróż samochodem) 2
Unleaded gas/petrol, please.
Bezołowiową, poproszę.

Diesel, please.
Ropę, poproszę.

Check the oil, please.
Proszę sprawdzić olej.

Where can I check my tire pressure?
Gdzie mogę sprawdzić ciśnienie w oponach?

Where do I pay?
Gdzie się płaci?

My car doesn't start.
Mój samochód się nie zapala.

Our car broke down.
Zepsuł się nam samochód.

I've locked the keys inside.
Zatrzasnąłem (m.)/Zatrzasnęłam (f.) w środku klucze.

The battery died.
Akumulator się rozładował.

I have a flat tire.
Złapałem (m.)/Złapałam (f.) gumę.

The (windshield) wiper doesn't work.
Wycieraczka nie działa.

How long can I park here?
Jak długo mogę tu parkować?

Is there a garage/mechanic nearby?
Czy jest w pobliżu mechanik?

Can you fix it?
Może Pan to naprawić?

How long will it take?
Jak długo to potrwa?

How much does this part cost?
Ile kosztuje ta część?


BACK TO LIST OF EXERCISESOUR OTHER SITES:
LearnSpanishFeelGood.com
LearnEnglishFeelGood.com
LearnEnglishFeelGood.ca
BusinessEnglishSite.com
EnglishForMyJob.com
ESLResourceSite.com

CONTACT US: info@learnenglishfeelgood.com

(c) 2008-2024 LearnPolishFeelGood.com. All rights reserved. Please contact us before sharing our content.