VERBSADJECTIVES/ADVERBSNOUNS/PRONOUNSPREPOSITIONSPOLISH VOCABULARYTRAVEL POLISH
Instagram Facebook Twitter Youtube
POLISH FOR TRAVELERS

Hiking vocabulary in Polish 1
Where can I get a map of this region?
Gdzie mogę dostać mapę regionu?

Are there any hiking trails around here?
Czy są tutaj szlaki?

Are there any trails for mountain biking around here?
Czy są tutaj szlaki rowerowe?

Which route is the most difficult?
Który szlak jest najtrudniejszy?

Is this track well marked?
Czy ten szlak jest dobrze oznakowany?

Is it possible go through here?
Czy można tędy przejść?

Is the climb very steep?
Czy wejście jest bardzo strome?

How long is the trail?
Jak długi jest szlak?

Is there a cabin where we can stay overnight?
Czy jest tu jakieś schronisko, gdzie możemy się zatrzymać?

We're lost.
Zgubiliśmy się. (m.)/Zgubiłyśmy się. (f.)
BACK TO LIST OF EXERCISESOUR OTHER SITES:
LearnSpanishFeelGood.com
LearnEnglishFeelGood.com
LearnEnglishFeelGood.ca
BusinessEnglishSite.com
EnglishForMyJob.com
ESLResourceSite.com

CONTACT US: info@learnenglishfeelgood.com

(c) 2008-2024 LearnPolishFeelGood.com. All rights reserved. Please contact us before sharing our content.