VERBSADJECTIVES/ADVERBSNOUNS/PRONOUNSPREPOSITIONSPOLISH VOCABULARYTRAVEL POLISH
Instagram Facebook Twitter YoutubeSURVIVAL POLISH (for travel)

Restaurant (Restauracja) 1
I'd like to reserve a table for two for 9 pm.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować stół na dziewiątą wieczór.

How long do we have to wait?
Jak długo musimy czekać?

Can we have a table by the window?
Czy możemy mieć stół przy oknie?

Do you have a table in the non-smoking section?
Czy są miejsca w sekcji dla niepalących?

Is it allowed to smoke in here?
Czy można tu palić?

Can you bring me an ashtray, please.
Czy może Pan (form.) mi przynieść popielniczkę?

Is the tip included in the bill?
Czy napiwek jest wliczony w rachunek?

The bill/check, please.
Rachunek, poproszę.

Do you accept credit cards?
Akceptujecie karty kredytowe?

Is there a menu in English?
Czy jest menu po angielsku?

Do you have a children's menu?
Czy jest menu dla dzieci?


BACK TO LIST OF EXERCISESOUR OTHER SITES:
LearnSpanishFeelGood.com
LearnEnglishFeelGood.com
LearnEnglishFeelGood.ca
BusinessEnglishSite.com
EnglishForMyJob.com
ESLResourceSite.com

CONTACT US: info@learnenglishfeelgood.com

(c) 2008-2024 LearnPolishFeelGood.com. All rights reserved. Please contact us before sharing our content.