VERBSADJECTIVES/ADVERBSNOUNS/PRONOUNSPREPOSITIONSPOLISH VOCABULARYTRAVEL POLISH
Instagram Facebook Twitter YoutubePOLISH FOR TOURISTS

Taxi/Taksówka 1
I would like a taxi at 9 p.m.
Chciałbym/Chciałabym zamówić taksówkę na dziewiątą wieczorem.

I would like a taxi in 15 minutes.
Chciałbym/Chciałabym zamówić taksówkę za piętnaście minut.

Is this taxi free?
Czy ta taksówka jest wolna?

The corner of Krucza and Piękna.
Róg Kruczej i Pięknej.

How much is it to downtown?
Ile kosztuje przejazd do centrum?

Do you have a meter?/ Do you use your meter?
Czy ma Pan/Pani (form.) taksometr?

Wait here, please.
Proszę zaczekać.

Stop at the next set of lights, please.
Proszę się zatrzymać na następnych światłach.

Stop here, please.
Proszę się tutaj zatrzymać.

The meter shows 50 zlotys.
Taksometr pokazuje pięćdziesiąt złotych.


BACK TO LIST OF EXERCISESOUR OTHER SITES:
LearnSpanishFeelGood.com
LearnEnglishFeelGood.com
LearnEnglishFeelGood.ca
BusinessEnglishSite.com
EnglishForMyJob.com
ESLResourceSite.com

CONTACT US: info@learnenglishfeelgood.com

(c) 2008-2024 LearnPolishFeelGood.com. All rights reserved. Please contact us before sharing our content.