VERBSADJECTIVES/ADVERBSNOUNS/PRONOUNSPREPOSITIONSPOLISH VOCABULARYTRAVEL POLISH
Instagram Facebook Twitter YoutubeTopic: PAST TENSE: MIXED VERBS (Imperfective or perfective?) 1PAMIĘTAJ!: In Polish, there are two forms of the past tense - the PERFECTIVE form (roughly corresponding to "I did, I looked, etc."), and the IMPERFECTIVE form (roughly corresponding to "I was doing, I was looking, etc.").


Some of the verbs below are IMPERFECTIVE, while others are PERFECTIVE. Choose the correct answer to complete each of the translations:1. The boy was screaming. = Chłopiec ____________.
krzyczał
nakrzyczał
zakrzyczał

2. The child was riding a bike. = Dziecko ____________ na rowerze.
przyjechało
jechało
pojechało

3. I (f.) brushed my teeth. = ____________ zęby.
umyłam
myłam
zmyłam

4. The man was driving a truck. = Mężczyzna ____________ ciężarówkę.
przyprowadził
zaprowadził
prowadził

5. My father built a cottage/cabin. = Mój ojciec ____________ domek letniskowy.
budowywał
zbudował
budował

6. I (f.) was working on a new website. = ____________ nad nową stroną internetową.
wypracowałam
napracowałam
pracowałam

7. We (f.) came back from vacation. = ____________ z wakacji.
wróciłyśmy
zawróciłyśmy
wracałyśmy

8. The birds were singing. = Ptaki ____________.
śpiewały
zaśpiewały
śpiewywały

9. The students were sitting in the class. = Studenci ____________ w klasie.
siedli
siedzieli
usiedli

10. Robert finished working at 7. = Robert ____________ pracować o siódmej.
kończył
utrzymał
skończył


CHECK ANSWERS


BACK TO LIST OF EXERCISESOUR OTHER SITES:
LearnSpanishFeelGood.com
LearnEnglishFeelGood.com
LearnEnglishFeelGood.ca
BusinessEnglishSite.com
EnglishForMyJob.com
ESLResourceSite.com

CONTACT US: info@learnenglishfeelgood.com

(c) 2008-2024 LearnPolishFeelGood.com. All rights reserved. Please contact us before sharing our content.