VERBSADJECTIVES/ADVERBSNOUNS/PRONOUNSPREPOSITIONSPOLISH VOCABULARYTRAVEL POLISH
Instagram Facebook Twitter YoutubeTopic: ADJECTIVES/PRZYMIOTNIKI 3 (Common adjectives in Polish)Write the correct Polish adjective to complete the sentences below. Choose from the following options: zepsuty, smutna, zamknięta, szeroka, cicha, chory, interesująca, szczupły, czysty, zazdrosny. Use the "special character" buttons below as needed.


1. This book is very . (interesting)

2. Dlaczego jesteś (f.) ? (sad)

3. Daniel jest . (thin)

4. Ten pokój jest . (clean)

5. Ta autostrada jest . (wide)

6. Mój zegarek jest . (broken)

7. Mój narzeczony jest bardzo . (jealous)

8. Ta restauracja jest . (closed)

9. Mój dziadek jest . (sick)

10. Ta ulica jest . (quiet)


Special Polish characters (click to insert):

ą Ć ć ę Ł ł ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż
BACK TO LIST OF EXERCISESOUR OTHER SITES:
LearnSpanishFeelGood.com
LearnEnglishFeelGood.com
LearnEnglishFeelGood.ca
BusinessEnglishSite.com
EnglishForMyJob.com
ESLResourceSite.com

CONTACT US: info@learnenglishfeelgood.com

(c) 2008-2024 LearnPolishFeelGood.com. All rights reserved. Please contact us before sharing our content.